Pomagamy organizacji wejść na wyższe obroty

Z nami dowiesz się jak wprowadzić w swojej organizacji dodatkowe źródła finansowania działań.

Szczegóły projektu Zadaj nam pytanie

Szkolenia

Doradztwo i mentoring

Seminarium

Ekonomizacja NGO

Czym jest ten projekt i do kogo jest skierowany.

Tendencje ogólnopolskie oraz lokalne pokazują, że głównym źródłem dla większości organizacji są jedynie środki pochodzące z dotacji od administracji publicznej lub, jak w przypadku stowarzyszeń, składek członkowskich.

Ekonomizacja NGO  to projekt dotyczący wzmacniania wiedzy i potencjału zachodniopomorskich organizacji pozarządowych z zakresu dywersyfikacji źródeł finansowania statutowej działalności tych organizacji. Zadanie jest odpowiedzią na konieczność wzmocnienia kompetencji w zakresie alternatywnych sposobów finansowania organizacji i oderwania się od źródeł dotacji samorządowych. Działania przewidziane  kładą nacisk na zwiększenie wiedzy w zakresie korzystania z takich możliwości jak: prowadzenie działalności odpłatnej, gospodarczej, tworzenia spółek non profit czy wykorzystywania innych niż samorządowe źródeł finansowania. 

Do uczestnictwa w projekcie zostanie wybranych 18 organizacji, które będą mogły uczestniczyć (poprzez swoich przedstawicieli) w spotkaniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków działających w NGOsach. Dla tych wybranych organizacji przewidujemy 5 szkoleń, 20 godzin doradztwa indywidualnego połączonego z mentoringiem, wizyty studyjne i seminarium.


Szczegóły projektu

Chcę wziąć udział

Co muszę wiedzieć