Tendencje ogólnopolskie oraz lokalne pokazują, że głównym źródłem dla większości organizacji są jedynie środki pochodzące z dotacji od administracji publicznej lub,