Publikacja online i offline

Publikacje już do Was idą. Niektórzy odebrali osobiście, niektórzy dostaną ją pocztą. Kto potrzebuje publikacji w wersji elektronicznej może ją pobrać z naszej strony (LINK). Materiały zostały dobrane po rozmowach przeprowadzonych z większością osób uczestniczących w naszych działaniach. Enjoy!