TerminTemat i zakresProwadząca/y
15 lipca,
CWOP
Sektor 3
9.00
Prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej.

Zagadnienia: prawa (tworzenie typu działalności, prowadzenie typu działalności, obowiązki prawne w tym dla przedsiębiorców) i zagadnienia księgowe (prowadzenie ksiąg, różnicowanie i ewidencjonowanie typu działalności, obowiązki finansowe w tym dla przedsiębiorców). Tematyka będzie wsparta praktycznymi przykładami z prowadzenia dz. odpłatnej i gospodarczej przez już je prowadzące NGO.

Justyna Maćkowiak
15 lipca,
CWOP
Sektor 3
Powoływanie spółek pożytku, spółek zależnych, oddziałów finansujących działalność organizacji macierzystej.

Zagadnienia: prawne (tworzenie spółek, funkcjonowanie podmiotów zależnych, zależności prawne między podmiotami, obowiązki prawne) i zagadnienia księgowe (prowadzenie księgowości zależnej i zewnętrznej, łączenie ksiąg i wydatków, finansowanie organizacji macierzystej z zysków podmiotu zależnego, zależności finansowe, obowiązki finansowe).

Tematyka wsparta praktycznymi przykładami.

Justyna Maćkowiak
16 lipca,
CWOP
Sektor 3
9.00
c.d. Powoływanie spółek pożytku….Justyna Maćkowiak
Alternatywne źródła finansowania organizacji.

Zagadnienia: tworzenie podmiotów zewnętrznych (wstęp), crowdfunding i finansowanie społecznościowe – aspekty prawne i praktyczne rozwiązania, granty poza administracją publiczną, sponsoring w NGO – aspekty prawne i praktyczne.

Tematyka wsparta przykładami praktycznymi oraz metodami aktywnymi (testowanie, ćwiczenia angażujące).

Jan Karpierz
 
26 sierpień,
CWOP
Sektor 3
9.00
Budowanie strategii promocji i budowanie marki.

Zagadnienia: podstawy z zakresu strategii promocyjnej dla nowych inicjatyw, budowania marki produktu i usługi w modelu biznesowym, kreowanie relacji z odbiorcami a produktem i usługą, tworzenie przestrzeni do zwiększania świadomości o oferowanych usługach przez NGO.

Tematyka wsparta wykorzystanie metod edukacji poprzez doświadczenie, na praktycznych przykładach, obejmująca nabycie praktycznego wymiaru działania podczas szkolenia – testowanie.

Marek Sztark
27 sierpień,
CWOP
Sektor 3
9.00
c.d. Budowanie strategii promocji i budowanie markiMarek Sztark
Współpraca z biznesem.

Zagadnienia: zasady współpracy z biznesem, polityka CSR biznesu wobec działań społecznych, kreowanie warunków współpracy i promocji partnerów biznesowych, wykorzystanie metod negocjacji we współpracy z biznesem.

Tematyka będzie wsparcia praktycznymi wymiarami współpracy poprzez pokazanie skonkretyzowanych przykładów i ścieżek otrzymywania wsparcia finansowego przez organizacje pozarządowe.

Marek Sztark