18 organizacji pozarządowych uczestniczących w głównych działaniach ma możliwość spotkać się z podmiotami skupiającymi przedsiębiorców działających na terenie całego województwa. Uczestnicy projektu będą gościć w Północnej Izbie Gospodarczej, Technoparku Pomerania i Business Link Szczecin. 

Wizyty mają na celu nie tylko zapoznanie się w potencjalną ofertą współpracy ze strony konkretnych podmiotów ale również weryfikacji sposobów podejścia do prowadzenia rozmów z biznesem, przygotowanie do samodzielnego spotkania czy też zapoznanie się z trendami panującymi wśród biznesu w kontekście finansowego wsparcia działań społecznych organizacji. Tematyka spotkań będzie dotyczyć m.in.:

  • polityki CSR wobec działań społecznych,
  • elementów wolontariatu pracowniczego na rzecz III sektora
  • wsparcie finansowe i rzeczowe dla organizacji pozarządowych.

Termin: 11 października
Godzina: 8.30 – 15.00


Północna Izba Gospodarcza to niezależna organizacja powołana, by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Powstała w 1997 roku w Szczecinie z inicjatywy 60 firm. Od początku istnienia utrzymuje stałe kontakty z ponad 150 organizacjami o podobnym profilu działalności, funkcjonującymi na terenie Polski oraz Europy. Dynamiczny rozwój i pozyskiwanie nowych członków usytuowało Izbę na pozycji największej izby gospodarczej w Polsce. Obecnie skupia blisko 1500 firm.

Systematycznie powiększa również terytorialny zasięg swoich działań. Oddziały Północnej Izby Gospodarczej znajdują się już w pięciu miastach: Świnoujściu, Koszalinie, Wałczu, Myśliborzu i Choszcznie.

Celem codziennych starań pracowników Północnej Izby Gospodarczej jest tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw członków oraz działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych.


Technopark Pomerania to zespół obiektów zarządzanych przez Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny, gdzie realizowane są programy wsparcia rozwoju przedsiębiorstw, wynajem biur oraz świadczenie usług w centrum danych. Technopark Pomerania nie posiada osobowości prawnej, jest nazwą przyjętą dla określenia miejsca i wyróżnienia marki. W celu wzbogacenia oferty Technoparku i uatrakcyjnienia go dla firm współpracujemy z innymi instytucjami otoczenia biznesu w regionie oraz branżowymi organizacjami pozarządowymi.

Pozostała działalność Spółki koncentruje się na:

  • realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w zakresie szkoleń, edukacji oraz nauki i biznesu
  • świadczeniu usług doradztwa i konsultingu ICT dla administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych.

Idea Business Link zaistniała w naszych głowach 5 lat temu jako konkretny plan stworzenia najlepszego miejsca rozwoju biznesu w Europie. Przy projekcie pracuje aktualnie kilkadziesiąt osób, które poświęcają swój czas, pasję i energię by tworzyć innowacyjne rozwiązania dla biznesu, które wytyczają trendy w branży. Konkretna wizja, kreatywne pomysły i sumienna praca wielu ludzi pozwoliły Business Link stać się największą siecią akceleratorów biznesu w Europie, a drogę ich budowania nazwaliśmy Startupową Rewolucją w Polsce – tworzymy ją razem z firmami zrzeszonymi w naszym ekosystemie.